TJÄNSTER

Ledarresurs


...är en flexibel tjänst som kan användas på strategisk nivå, t ex när du planerar implementering av ett projekt eller en organisationsförändring, taktiskt, när ni behöver se över verktygslådan, eller rent operativt för att stärka kapaciteten här och nu. 

Förändringsledning


Rådgivning och verktyg för alla steg i förändringsprocessen. Strategi och mål-bild, kommunikationsplan, workshops och samtal, ledarutbildning och coaching. Vi har din vision och företagskultur i fokus.

Riktade aktiviteter


Feedback, svåra samtal eller förflyttande frågor, är exempel på ledarkompetenser som kan ge stor effekt till en liten insats. Du kan också hyra en ledare för att täcka ett tillfälligt behov.

Utvecklande samtal


...är uppriktiga samtal där du kommer i kontakt med dina inre drivkrafter och utforskar din sanna och fulla potential. Karriärs- eller livscoaching? Om du vill nå ett hållbart resultat krävs ett holistiskt angrepssätt som är väl förankrat i dig som person. Vår metod baseras på mycket erfarenhet och kompetens inom t ex GROW, DISC coaching, mental träning, KBT, Transaktionsanalys och Mindfulness.


Coaching och mentorskap


Vet du vart du är på väg och hur du ska nå dit? Sätt upp din personliga målbild och vision och led dig själv till en framgångsrik förändring. Att anlita en coach eller mentor kan göra stor skillnad.

Samtalsterapi


Ibland behöver du bara hjälp att komma loss, lite stöd och pepp i en fråga eller ett beslut. Andra gånger behöver du gå på djupet, förstå och bearbeta tankar och känslor för att nå ditt önskade läge.  

DISC Personlighetsanalys


Människor som förstår sig själva och varandra är de som lyckas bäst, enskilt och  tillsammans. Med en personlighetsanalys får du veta din unika beteende- och kommunikationsstil. Vi tittar på dina styrkor och dina fallgropar och du får konkreta tips på hur du kan kommunicera smartare och nå fram bättre. Vi använder oss av verktyget DISC.

Teamet


DISC är ett verktyg som är lätt att lära sig och att tillämpa. När du en gång har introducerat DISC i ditt team kan det bli en framgångsfaktor på flera områden, år efter år. Få teamet att samarbeta, minska konflikter förbättra kundmötet. Samla kraften mot målet!

Så här kan det se ut:


1. Analys, personlighetsprofil

2. Individuell återkoppling

3. Team-profil, utbildning, workshop

4. Coaching av team och individer

Mindfulness


"Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Mindfulness handlar om att se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarheten hos acceptans, vilket leder till visdom och bättre val." Jon Kabat-Zinn, grundare av Mindfulness för stresshantering.

Våra program


Vi erbjuder program till företag och privatpersoner. Programmen innehåller reflektion och praktiska övningar, hem-uppgifter, teori och meditationer. Vi ordnar även tredagars-retreats och mindfulness i naturen.

Bevisad effekt


30 års forskning bla vid Massachusetts University i USA visar att Mindfulness ger bevisad effekt vid t ex högt blodtryck, stress/utbrändhet, sömnsvårigheter, smärthantering, psoriasis, immunförsvar,

oro och nedstämdhet.