VÄLKOMMEN TILL

SJÖRUPS VERA


Vi är experter på människor i förändring och vi brinner för att bidra till ett hållbart samhälle och företagande. Våra mest anlitade tjänster är företagsrådgivning, ledarskapsutveckling, coaching och samtalsterapi. Strategisk planering och kunskap inom förändringsledarskap och mindfulness ser vi som viktiga nycklar till långsiktig och hållbar förändring.

Vem är kund hos Sjörups Vera?

Chef och ledare

Du är din viktigaste resurs


Du driver ett eget företag och/eller är ledare för en verksamhet. Du är ambitiös och ofta handlar dina frågor om hur du sätter nya mål för framtiden, hur du når full effekt av viktiga projekt eller hur du får bättre resultat i förtetaget. Mera sällan ställer du dig frågan what´s in it for me? Du unnar dig inte "lyxen" att fundera över vad som egentligen driver dig, hur du når din fulla potential eller hur du ska hålla över tid.


Vad fick dig att välja ledarskap eller ett eget företag? Vad behöver du få tillbaka för att det ska vara värt den tid och och allt arbete som du investerar? Vår coaching lyfter både dig själv och din verksamhet.

Team

Du bygger det starkaste teamet


Människor i grupp kan lägga tid och energi på fel saker. Informella ledare och prestige kan göra att den allra bästa strategi går i stöpet. Oro och konflikter hindrar grupper från att  lyfta och du som ledare får lägga tid på saker som du tycker borde vara självklara.


TEAM-effekten uppstår när människor förstår sig själva och varandra, när de ser samma målbild och vill lyckas tillsammans. Gemensamma spelregler och ömsesidig respekt. Du äger planen - Vi hjälper dig med kulturarbetet och förändringsledarskapet.  Bygg ett självspelande piano som ger resultat på alla nivåer.

Personlig utveckling

Du utvecklas genom hela livet


Något av det som vi älskar med livet är vår förmåga att år efter år utvecklas, tänka om och lära nytt. Tänk vad vi kan bli kloka, och vad långt vi kan nå, om vi förvaltar det väl! 


Våra utvecklingsfaser kan vara olika aktiva och tydliga i olika perioder. Ibland blir det så tydligt att vi behöver gå in i nästa fas av livet, att vi behöver lära oss något. Då brukar vi bli påminda om det dag efter dag, tills vi bestämmer oss för att ta tag i det. Det kan handla om att gå vidare i karriären, att ompröva relationer eller att städa upp bland invanda livsmönster. Ibland har dessa mönster följt med genom generationer. Är du redo för ett livsviktigt beslut? 

“Weronica har en otroligt genuin, lugn och varm närvaro som fick mig att känna mig sedd och avslappnad. Hon besitter fantastisk kunskap och erfarenhet som genomsyrar hennes arbete och skapar trovärdighet. Jag tar med mig en djupare förståelse för mitt eget beteende och tankemönster samt nya perspektiv på specifika situationer.”


Linda

“Jag gillade formatet med teori blandat med övningar. Dialogen med kursdeltagarna under teoripassen skapar närvaro och engagemang. Jag har fått med mig verktyg som jag kommer ha nytta av i vår nuvarande förändrings-process. Mycket bra verktyg och engagerad kursledare.


Mattias

“Weronica bollar tillbaka olika tankar och situationer på ett proffsigt sätt och kan se saker ur flera olika perspektiv. Hon är uppriktig mot mig och det uppskattar jag till 100 %. Jag märker att hon vill hjälpa mig och brinner för att hjälpa till, vilket gör att jag känner ännu mer förtroende för henne. Jag kan verkligen rekommendera Weronica."


Sandra

DET BÖRJAR MED FÖRTROENDE

unsplash